Welkom in 5L

Hier zijn we dan, de 24 kinderen en juf Leen in een lokaal. Hoe gaat het dit jaar verlopen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Dat lees en bekijk je op onze weblog.

Niet enkel een klasje

We zijn geen grote klas zoals onze andere klas van het 5de, maar we werken wel hetzelfde. Zo gaan we allemaal een planning leren gebruiken en inschatten welke lessen we willen meevolgen en welke niet.

Bovendien gaan we ook regelmatig werken met de klas van meester Roel. Want 1+1=3. 

4 klassen samen

De ene is goed in rekenen, de andere in taal, nog iemand anders in Frans. Deze verschillen gaan we ondersteunen door met de 4 klassen samen te werken op donderdag en vrijdag.